1. -Arkivurval målningar

  2. -Annan konst

- Porträtt : kända ansikten -

  1. -Porträtt : andra

- Utställningar: dokumentation

  1. -Artiklar

  2. - Boken "Porträtt" 
    Förord: Pontus Hultén
    Text: Anna Brodow