AKTUELLT:

Utställning på KIKK Konstnärsägt galleri i Katrineholm.10-28 nov 2018

Flera porträtt uppdrag under 2018 och 2019. Keramik o skulptur nya upptäckter.


Teckningskollektivet AKROMA på National Museum Arsenals, Riga, 8.02-11.03 2017
55 europeiska konstnärer.

Porträttuppdrag för privatperson i hens hem i Jönköpingstrakten. Ett antal resor t o r inplanerade under hösten.

FAMILY FIRST Södertälje Konsthall 7 okt-12 nov 2017. Jag deltar med 2 verk: Klippdocka Mamma och Klippdocka Pappa,
https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/sodertalje-konsthall/pagaende-utstallning/#


Under 2016-2017 följde Sissel två kurser på Konstfack och en drejningskurs med Kennet Williamsson, underbar konstnär och keramiker.:

Going Public XL 30 hp som handlar om konstnärlig offentlig gestaltning. Kursen har letts av konstnären Bea Hansson

Främlingen ledd av Tom Sandquist har bestått av seminarier, föreläsningar och gestaltande deluppgifter och berört teoribildning på olika plan. Utgångspunkten har varit Julia Kristevas bok ”Främlingar för oss själva”, publicerad på svenska 1991, som beskriver det västerländska samhällets bemötande av främlingen historiskt. Greppet blir således brett och inkluderar de senaste decenniernas diskussioner.


https://www.facebook.com/sisselwibomart/
https://www.instagram.com/sisselwibomart/

SISSEL WIBOM    aktuellt/home   email    cv

Christina Hamrin 2018 Olja på duk Ca 120x100

Vättern i bakgrunden, omgiven av artefakter såsom matta av Mia Miesenberger o vas av Esmé Alexander.