”Blästadskolan utanför Linköping är en låg och mellanstadieskola med 382 elever.

Lokalerna är nyrenoverade och en nybyggnad innehållande matsal, bibliotek, konferensrum o administrativa lokaler är precis färdigställd. Beställare är kommunens fastighetsbolag Lejonfastigheter.

Jag är en konstnär som i måleriet i många år bla arbetat med porträtt, i egna verk, på eget initiativ, men också på beställning.


I detta uppdrag ville jag arbeta med eleverna i alla årskurser tillsammans med teckningslärarna. På en intim plats som en skola, kändes det viktigt att barnen var med och samverkade.

Arbetet med verket delades upp i två partier. Den första delen interagerade och insamlade material vilket kom att tjäna till underlag för del två.

Barnens profiler projicerades  på en plan yta. Avfotografering el avritning av skuggprofilen.


Sammanställningen kom att bli del två av arbetet. Överföra och använda dessa silhuetter i ett randmönster med olika enfärgade rutor på ett dekorativt sätt. Rummen mellan profilerna blir som ”kärl”. Profilerna och kärlen slåss om uppmärksamheten. Färgen placerar, bestämmer vilket som kommer att dominera. Rummet el mellanrummet? Kärlet el profilen.? Den positiva formen eller den negativa?

De tänkta väggarna gällde utanför matsalen, utanför biblioteket och i konferenslokalen. Verken kom att anpassas till de olika lokalernas rumslighet, olika specifika behov liksom lugn, koncentration, stämning. Verken utfördes i oljefärg på plexi.


Barnen medverkade ju direkt i förarbetet och när verken väl kom på plats såg ALLA barnen sig själva i ett riktigt verk. De markerar sin omgivning, där gör de skillnad. Jag tänker att handens verk, avtrycket är viktigare än någonsin idag. Därför är barnen också med i verket på två sätt. Genom sin uppenbarelse och genom sitt arbete.


I dagens samhälle är ju barn konsumenter precis som vuxna. Datorn och internet är en effektiv barnvakt och underhållare. En trösterik flyktreträtt när det är svårt i den stora världen. Barnen försvinner ju så lätt själva i denna ström av brus. Vem är jag?

När de blir tonåringar kan detta medföra problem när de ska ta sig ut i samhället.


Mitt verk vill påverka varaktigt på djupet genom att väcka nyfikenhet och lust, igenkännande och reflektion.”


  1. -Arkivurval målningar

  2. -Annan konst

- Porträtt : kända ansikten -

  1. -Porträtt : andra

- Utställningar: dokumentation

  1. -Artiklar

  2. - Boken "Porträtt" 
    Förord: Pontus Hultén
    Text: Anna BrodowBlästadskolan, Linköpings kommun 2016