1. -Arkivurval målningar

  2. -Annan konst

- Porträtt : kända ansikten -

  1. -Porträtt : andra

- Utställningar: dokumentation

  1. -Artiklar

  2. - Boken "Porträtt" 
    Förord: Pontus Hultén
    Text: Anna Brodow

Denna utställning handlar om barn vid vatten. Om lek i vatten och det att utsätta sig för det obehagliga. Att våga, att vara en del i något större, att delta. Landskapet, skymningen, tryggheten. Att släppa taget.


Bilderna av de nakna lekande flickorna i skymning har legat i bakhuvudet i ett tiotal år. Att använda dem kändes inte rätt, ännu. Känsligt….
Att arbeta efter foto är ovanligt för mig. Jag fick lov att söka information, av det som gått förlorat, i den fotografiska bilden, i mig själv.
Rekonstruktion, för att hitta tillbaka till närvaron bortom. Samtidigt en återupplevelse av den tid då känslan av nuet var så stark.
Att se bilder av barndom är också att inse att en tid är förlorad.


Nu är flickorna kvinnor.

Älven rinner vidare.


Sissel Wibom

2014 februari

1996 - 2004